ODEBRAND

T-SHIRT

199 SEK / In stock.
T-shirt: (ode till) EKERÖ

Denna T-shirt togs fram till Ekerö IK. Tanken var att den skulle stärka "Vi Känslan" på Ekerö IK i allmänhet och till samtliga
invånare i Ekerö Kommun i synnerhet då min sång "Ode till Ekerö" valdes till Ekerö IK's officiella signaturmelodi.

ODEBRAND